Blog
 

Over de continuïteit van het Akasha-onderzoek

Akasha-onderzoekIk ben er altijd van uitgegaan dat Rudolf Steiner één boek over de Akasha Kronieken geschreven heeft.

Strikt genomen klopt dat ook. Er is één bundel met artikelen van zijn hand over dit onderwerp. De Duitse titel daarvan luidt: Aus der Akasha-Chronik. Het is de elfde band uit de zogeheten Gesamtausgabe.

Dit boek las ik voor het eerst aan het begin van de jaren ’80 van de vorige eeuw in de Nederlandse vertaling,.

Ik vond en vind het een verbijsterend boek omdat het geschreven is vanuit een perspectief dat miljoenen jaren omvat. Hoe kan een mens zoiets overzien?

Steiner diepte deze kennis op uit de Akasha Kronieken. Dit feit is mij altijd bijgebleven als een enorme ontdekking en als een cruciale gebeurtenis voor mijn innerlijke ontwikkeling, immers ik stuitte hier op het kennelijke bestaan van een kosmisch geheugen dat geraadpleegd kan worden.

Een paar weken geleden deed ik een enorme ontdekking: band 148 uit de Gesamtausgabe, met als titel Aus der Akasha-Forschung: Das Fünfte Evangelium.

Nog een boek dus over de Akasha Kronieken!

In deze bundel voordrachten werpt Steiner vanuit zijn connectie met de Kronieken licht op het leven van Jezus en op de wereldhistorische betekenis van wat hij het Mysterie van Golgotha noemt: de opname van het Christusbewustzijn in de aura van de aarde.

Weer dat gevoel van verbijstering: het leven en de betekenis van Jezus vanuit de Akasha beschreven! Ik heb dit boek direct in de Nederlandse vertaling besteld en in één ruk uitgelezen.

Vlak daarna ontdekte ik een derde boek, dat ook vol staat met Akasha-kennis: band 152 van de Gesamtausgabe (1)

Ik kom inmiddels tot het inzicht dat nog veel en veel meer van het werk van Steiner vanuit zijn connectie met de Kronieken tot stand is gekomen. Met andere woorden: het Akasha-onderzoek is een methodisch sleutelelement in heel zijn werk.

De weerslag van het meeste daarvan vind je niet in door hem zelf geschreven en geautoriseerde artikelen, maar in de vorm van voordrachten die door anderen gestenografeerd en uitgewerkt zijn (2).

Problematische titels
De titels van de Nederlandse vertalingen dragen bij aan het onbekend blijven van de dynamische Akasha-inhoud van Steiners werk.

De titel van het hierboven eerstgenoemde boek (band 11) is statisch (De Akashakroniek), terwijl de Duitse titel (Aus der Akasha-Forschung) wijst op een activiteit, op een voortgaand proces, op een continuüm met steeds nieuwe inzichten. Dus op een esoterisch-wetenschappelijke discipline.

Steiner onderstreepte deze continuïteit als volgt: “Er zou veel meer te vertellen zijn uit dit Vijfde Evangelie dan wat hier gezegd is. Maar in de loop van de mensheidsontwikkeling zullen heel beslist ook nog andere delen van dit Vijfde Evangelie te voorschijn komen.” (3)

Dit boek gaat bovendien niet over de Akasha Kronieken als zodanig, wat de titel suggereert, maar over essentiële inhouden daaruit. Dat is een belangrijk verschil.

Ook met de vertaling van de titel en ondertitel van Het Vijfde Evangelie (band 148) is iets mis. Het eerste deel van de Duitse titel: Aus der Akasha-Foschung is hier weggelaten, terwijl deze aanduiding essentieel is. zij duidt de bron aan en de dynamiek.

Verder is hier een ondertitel toegevoegd die niet in de originele Duitse uitgave staat en die modieus verwijst naar het leven van de mens Jezus van Nazareth, terwijl dat niet de kern van Steiners betoog is.

Het tegendeel is het geval. De kern van zijn betoog is juist de geestelijke, mystieke betekenis van Jezus, of, in Steiners woorden, de Christusimpuls.

Uit beide Nederlandse titels is het actieve Akasha-onderzoek verdwenen. Dat wil zeggen: de bron waaruit is geput. En waaruit tot op de dag van vandaag kan worden geput als je weet hoe je hem kunt benaderen.

Voor mij is dit een aansporing om voorzichtiger te worden met vertalingen.

Zo wordt bijvoorbeeld in de vertaling van het Vijfde Evangelie nergens expliciet vermeld dat dit een selectie betreft. Het gaat hier namelijk om zes voordrachten uit een totaal van achttien. Wie de Nederlandse uitgave lest, krijgt echter de indruk dat dit het hele boek is.

Schriftgeleerden en ingewijden
Ik heb tot nu toe in Steiners werk geen heldere instructies kunnen ontdekken hoe je zelf de Akasha Kronieken kunt raadplegen. Deze kennis heeft me enkele jaren geleden langs een andere weg bereikt.

Ik kan daardoor nu aanvoelen hoe ook anderen in de continuïteit van het Akasha-onderzoek staan, zoals Valentin Tomberg en Judith von Halle, beide antroposoof en – opmerkelijk genoeg – in eigen kring zeer omstreden.

Steiner kun je lezen en Steiner kun je navolgen. Ook dat is een belangrijk onderscheid.

De binnenwereld van de antroposofie is langs deze lijn verdeeld in schriftgeleerden, lees: erudiete lezers enerzijds en ingewijden, lees: mystieke doeners anderzijds. Waar deze twee typen elkaar de hand reiken ontstaat iets moois.

En waar zo’n handreiking in één en dezelfde persoon plaatsvindt kan Steiners werk verdiept en verder ontwikkeld worden en is er sprake van spirituele continuïteit.

Noten
(1) Vorstufen zum Mysterium von Golgatha, GA 152
(2) De meesten daarvan zijn niet geautoriseerd, dus enige voorzichtigheid in de omgang met deze teksten is op zijn plaats.
(3) Steiner zei dit in Oslo op 6 oktober 1913 (Het Vijfde Evangelie, pag 152).

Online Archief
Al het werk van Steiner is online beschikbaar:
Rudolf Steiner Online Archiv

Het Vijfde Evangelie

Kozyrev mirrors and the Akashic field: what’s the connection?

When establishing a connection with the Akashic field we use our body and our mind as reading instruments. We ourselves are the ‘antenna’.
What about other instruments? Other antennas?

The so called Kozyrev mirror might be such a non body related Akashic instrument. Nikolai Alexandrovich Kozyrev is a Russian astrophysicist (1908-19983) and inventor of a spirally formed mirror that invokes a torion field that changes our etheric (Ka) body and our consciousness. It is said that the effects can be stronger than LSD.

It is also said that this torsion field (which is Time and Akasha ‘at the same time’) washes away our hindering convictions, blocked emotions as well as fears and on top of that is able to remove forms of negative self esteem.
Boy! Sounds like an enlightenment machine!

So maybe in the not so far future we will all have a Little Snow-White mirror. Asking her all sorts of questions and getting the nicest and wisest answers. A new and essential Akashic piece of furniture.

Meanwhile we need to be patient and use our own body and Akashic reading skills. The Kozyrev mirror is still in a stage of fundamental research that is done in the labs.

Here is an interesting Russian tv movie about this phenomenon, called Breaking the Future:


See also: Kozyrev’s Mirrors – Bending Time & Altering Consciousness

 

Crowdfunding further exploration of The Hum

Thanks @humthefilm for drawing my attention to your project. It deals with a fascinating topic: the hum that 2 percent of the population is hearing. In Holland a documentary about this subject – called De Brom – had its premiere on November 16 of 2015.

I do not belong to these 2 percent of regular hum-hearers. But, sometimes, when deep in an Akashic Opening, I do hear a hum. Loud and clear. It is even somewhat frightening, because it is unfamiliar to me. In the book I wrote with Helena Struik this sound experience is mentioned in chapter 2.

The movie makers of the Hum Sci-Fi project are linking this sound to approaching another dimension. That would be something!

I hope the crowdfunding campaign will be succesful, thus enabling further exploration of this phenomenon.

Documentary De Brom (language Dutch):


Meer info: www.debrom.nl

Don’t think out of the box. Think beyond the box!

Recently I gave two Akashic workshops. One in the city of Assen and one in Bant, both places located in The Netherlands. Speaking with the participants I once again noticed how strongly inclined we are to only believe what our five senses tell us. Which, according to modern physics, is at most 4% of what is ‘out there’.

What we see and feel is very real, but also the expression of an invisible underlying field. It is a contraction (or compaction) of matter, directed from another realm. As a result if we only believe what we sense directly, we turn a blind eye tot this vast underlying field of energy and information. With a sight of 4% we are nearly blind.

We need another perspective. One in which we think the other way round. First comes the vast underlying field, secondly the tangible expressions in matter.

This is not what is called thinking out of the box, because doing that you don’t transcend the present tangible reality. You remain in the world of matter, whereas thinking beyond the box brings you in another dimension. In a field of countless possibilities. You there are in a stage before manifestation, turning you into a Co-Creator!

Below you will find two video’s as an illustration of these thoughts.

Video 1:
What our senses register is a contraction of matter

Video 2 (starting at 18:50):
The physical world as a watermark in the ether and matter and energy as waves in the ether

Related posting (in Dutch): Paul LaViolette: “Er was geen Big Bang, de schepping voltrekt zich continu”

Akasha thinks the worlds

The-Immortal-Mind-coverThe book The Immortal Mind of Ervin Laszlo and Anthony Peake is an important one for practitioners of Akashic readings.
In part one, which is the largest part of the book, both authors offer a lot of emperical evidence of the existence of consciousness outside a living human brain. For instance in near-dead expeiences, in communications with deceased relatives and in memories of past lives.

In part two ot the book a connection is made with modern science, in particular with quantum physics. Now we can understand our own immortal minds as an integral part of the cosmic ‘Supermind’ which is the ground pattern underlaying all manifestations in the physical, material world. That deeper and in essence spiritual dimension Laszlo and Peake call ‘the Akasha’.

It is the fifth element, the ether, that ‘thinks the worlds’.
For me this is a wonderful way of analyzing our world. We now have the Akasha, which is an almost unspeakable universe of consciosness, also known as the Creator at the one hand and at the other its Memory of all that happens in all worlds and times, also known as the Akashic Records.

‘Immortal mind’ answers the question what the meaning of the word ‘Akasha’ is when we speak about the ‘Akashic Records’. It confirms what practitioners already know based on their own experiences: it is something Really Big. The authors name it “the unitary Logos of the cosmos”.

Following are a radio interview with Ervin Laszlo about the Akashic paradigm (January 14, 2015) and a video interview published October 28, 2014.

3:00  Akashic paradigm
6:00  holograms and projections
8:45  the Akashic holofield
9:50  ‘We are all manifestaties of the Divine Mind’
10:00 on digitizing human consciousness
18:00 chess game with a deceased grandmaster
22:00 Is contact with Einstein a possibility?
29:00 our brain is an Akashic reciever
30:00 being guided by intuitions
34:30 new book: Beyond Space-Time
35:00 ‘There is no such thing as matter’
44:00 Akashic Chronicles
49:00 intermission memories (=in between lives)
54:30 ‘We are terrestrial extraterrestrials’

4:30  Akashic Records
6:00  ‘Reality is the manifestation of a deeper reality’
8:00  The Akashic plane
9:30  ‘Information is reaching us beyond space-time’
10:00 inspiration and enlightment
13:20 quantum level resonances
14:00 ‘I see what I believe’
14:35 A-dimension (Akahsa) and M-dimension (Manifestation)
20:30 Akashic Records and health, in-formation, chi energy, energy medicine
25:00 ‘Cancer is not an irreversibel disease, cells can be reprogrammed’
27:00 about the book The Immortal Mind

The Immortal Mind: Science and the Continuity of Consciousness beyond the Brain, October 23, 2014
ISBN 978-1620553039